Niniejszym informujemy, iż rozpoczęcie najbliższych kursów z wolnego naboru przygotowujących do złożenia egzaminu na świadectwa kwalifikacyjne E i D nastąpi dopiero po wakacjach, tj. w miesiącu wrześniu.
Termin ten obejmuje zarówno Gdynię jak i Gdańsk.

Powyższa informacja nie dotyczy szkoleń przeprowadzanych dla firm.

Osoby zainteresowane mogą nadsyłać zgłoszenia drogą mailową pisząc na adres sep@sep.gda.pl 

Dodaj komentarz